De groene evolutie in de uitvaartwereld

Steeds meer groene begrafenissen

Er zijn steeds meer groene begrafenissen.  Dat blijkt niet alleen bij ons maar ook in andere landen over gans de wereld.  Zo wordt het mogelijk om een biologische urne te begraven op de grote Antwerpse begraafplaats Schoonselhof.  Ook in Sint-Niklaas kan men biologisch afbreekbare urnen begraven.  Een echte bosbegraafplaats of natuurbegraafplaats zijn in ons land nog niet aanwezig.  Hiermee bedoelen we een begraafplaats waar men een stoffelijk overschot kan begraven.

Veelal heeft dit te maken met de begraafplaatsen in Vlaanderen.  Deze vallen onder strikte wetgeving.  Alle begraafplaatsen worden ook onderhouden en voorzien van graven door de gemeenten.  Een privé begraafplaats kan niet worden opgericht in Vlaanderen.  Hierin ligt het grote verschil met onze omringende landen.  Begraafplaatsen worden “uitgebaat” door de overheid.

Onlangs kwam er op de Nederlandse televisie een reportage over de groene begrafenissen.  Hier wordt het duidelijk dat deze manier van begraven in de lift zit.