De groene evolutie in de uitvaartwereld

Saskatchewan wil resomeren

Saskatchewan wil resomeren

resomator_co_kleinWat wil u als u sterft?  Begraven, cremeren of alkalische hydrolyse?  Saskatchewan, een Canadese provincie,  heeft ingestemd met deze nieuwe groene manier van lijkbezorgen.  Begrafenisondernemers investeren in deze nieuwe milieuvriendelijke manier van lijkbezorgen.  Het eindresultaat is erg gelijkend op dat van crematie.  Men bekomt een type van as of minerale as.  Niet alleen zit er een klein verschil in het eindresultaat, het grote verschil zit hem in hoe men aan deze minerale as komt.

Zoals reeds meerdere keren in media verteld werd, heeft deze nieuwe techniek een veel kleinere ecologische afdruk dan de klassieke crematie zoals we die nu kennen.  Dit proces, alkalische hydrolyse, noemt men ook wel eens resomation of resomeren.  Kortweg, resomatieproces.  Dit proces omvat één groot verschil met de klassieke crematie, het gebruik van de vlam valt volledig weg.  Er komt nog wel warmte bij te pas, maar niet van een vlam.  Het vuur is er niet meer in dit nieuwe proces.

Bij de klassieke crematie komen er stoffen vrij in de lucht.  In vergelijking met vroeger zijn deze stoffen eerst door een zeer goede filterinstallatie verwerkt.  Nieuwe crematoria hebben nieuwe filters, oudere crematoria investeren in vernieuwing van filterinstallaties.  Deze installaties kosten veelal meer dan de crematieoven op zich.  Bij het resomeren, kunnen de vloeistoffen die gebruikt worden tijdens het proces, in de afvoer.  Ze zijn uitermate geschikt als meststof voor planten.  Maar ethisch gezien, een brug te ver?  Het afvoeren in de afvoer, lijkt voor velen ook een pijnlijke zaak, dit lijkt zo wanneer men de commentaren leest van de consument op verschillende websites of media.

Toch is de internationale uitvaartsector bezig met deze nieuwe techniek.  Het lijkt erop dat het in Amerika en Canada traag maar zeker wordt ingeburgerd.  Hinkt Europa achterop?  De vraag blijkt ook de kostprijs van dit proces?  Wordt deze techniek duurder dan de klassieke crematie?  Wat zal het kosten per resomatieproces?  Hoe zal men dit implementeren?  Binnen een intercommunaal systeem zoals heden bij crematoria?  Of zal men begrafenisondernemers zelf laten investeren in crematie of resomatie?