De groene evolutie in de uitvaartwereld

Pesticidendecreet zorgt voor groenere begraafplaatsen

grindgras pesticidendecreet

Vanaf 1 januari 2015 wordt het gebruik van onkruidverdelgers verboden op openbare domeinen.  Dit brengt met zich mee dat begraafplaatsen niet langer gebruik mogen maken van pesticiden.  Op vele plaatsen in Vlaanderen dringt men aan op alternatieven en zorgt dit voor een andere aanpak.

Waar vroeger efficiënte middelen gebruikt werden om onkruid te verdelgen op begraafplaatsen moet er nu naar een alternatief gezocht worden.  Zo ook in Zulte waar men actie onderneemt om dit decreet toe te passen.

Er zullen paden aangelegd worden met grindgras.  Het blijft stevig als pad zodat bezoekers van de begraafplaats er stabiel over kunnen lopen.