De groene evolutie in de uitvaartwereld

Natuurbegraven in Vlaanderen?

Een echt begraafbos zoals in de buurlanden van België zijn er nog niet in Vlaanderen.  Hoewel het wel mogelijk zou zijn.  Begraafplaatsen vandaag worden door de gemeenten/steden uitgebaat.  Urnenbossen zijn aangelegd op verschillende plaatsen in Vlaanderen.  

Dat zou eventueel wel kunnen voor lichamen.  Een bos in Vlaanderen dat wordt aangelegd of een bestaand bos door een gemeente/stad, dat al dan niet grenst aan een bestaande begraafplaats, zou tot de mogelijkheid behoren.  Producten zijn er voldoende om natuurbegraven te laten plaatsvinden.

De vraag of het onderwerp van natuurbegraven zal de komende jaren steeds vaker in beeld komen.  Het onderwerp van de dood is daarbij ook verbonden aan het werk om onze natuur te kunnen behouden en te werken aan het behoud van de aarde.

Natuurbegraven is een vrij nieuw onderwerp in ons land.  In Nederland, om een voorbeeld te geven, zijn er steeds vaker natuurbegraafplaatsen.  Maar daar ligt de wetgeving volledig anders.  Privé crematoria en begraafplaatsen zijn er mogelijk.  En dat is net waar in België het schoentje wringt.  Privé kan het niet worden ingericht.

Misschien zou dat in de toekomst wel kunnen?  Mits strenge wetgeving die alles in goede banen kan leiden?  De Federale Overheid zou controles kunnen uitvoeren om de goede gang van zaken te garanderen voor de burger.  Tot op heden vormt het een discussie, niet zo zeer voor begraafplaatsen maar vooral voor crematoria.  Dit omdat vele begrafenisondernemers een crematorium van de overheid concurrentievervalsing vinden.

J.L. – via uitvaartvlaanderen.be