De groene evolutie in de uitvaartwereld

Begraven

Begraven is een optie qua lijkbezorging. Hoe is het met deze manier van lijkbezorgen?

Er is weinig onderzoek gebeurd naar de eventuele verontreiniging van de bodem door begraafplaatsen. Een die wel genoteerd is, is een onderzoek dat plaats vond in 2004. Dit in Australië. Geoloog Boyd Dent van de Universiteit van Sydney onderzocht het effect van begraafplaatsen op grondwater en het milieu. Boyd voert nog steeds onderzoek uit naar het effect van begraafplaatsen en het milieu.

Watermonsters

Hij nam watermonsters op negen verschillende begraafplaatsen van steden in Australië. Zijn conclusie is dat begraafplaatsen, anders dan wat velen denken, “geen rottende plaatsen van menselijk verval zijn.” En Boyd voegt eraan toe: “Per saldo denk ik dat we kunnen zeggen dat God gelijk had, als we denken aan de bijbelse tekst `tot stof zult gij wederkeren’.”

Wel geeft de onderzoeker nog mee dat in bepaalde gebieden het uit den boze is om een begraafplaats op te richten. Zoals bijvoorbeeld vlak naast of op land dat moerasland is geweest, dicht in de buurt van vijvers of natuurlijke meren, op locaties waar het grondwaterspiegel stijgt en op plaatsen die onderhevig zijn aan erosie of overstroming.

Om milieuvriendelijk te begraven kunnen we toch al met enkele factoren rekening houden:

Kiezen voor een milieuvriendelijke kist of lijkomhulsel

In de grafkist van de overledene mag niet zomaar alle denkbare voorwerpen leggen.  Enkel voorwerpen die vanzelf vergaan, mogen mee in de grafkist.  Dit staat duidelijk in het Vlaams Decreet lijkbezorging en begraafplaatsen.  Denkend aan de kledij van de overledene, zoals de schoenen, panty’s, brillen, … Al deze voorwerpen zijn bij een milieuvriendelijke uitvaart schadelijk voor het milieu en tevens niet toegelaten bij wet.  Schoenen, panty’s, brillen, plastic voorwerpen, e.d. verhinderen de natuurlijke ontbinding van de overledenen en is daardoor niet toegelaten.