De groene evolutie in de uitvaartwereld

Is resomeren een duurzame keuze?

resomatoriumIs kiezen voor resomeren een duurzame keuze bij overlijden?  Dat stelt een Nederlandse website scientias.nl zich af.  Deze wetenschappelijke website vertelt over het resomeren in een heel duidelijk artikel.  Hoewel het resomeren in België nog niet van toepassing is, dit komt omdat het wettelijk niet mag, vertelt men in het artikel al volop over een nieuwe keuze in lijkbezorging.  Al mag men niet vergeten dat het resomeren in vele landen nog niet goedgekeurd is, wettelijk gezien.

In ons land sterven er elk jaar om en bij de 100.000 mensen.  Elk jaar verschilt dit aantal.  De keuze die men vandaag kan maken is begraven of cremeren.  Veel keuze heeft men niet, zo blijkt.  Het resomeren wordt in bepaalde Amerikaanse staten al wel uitgevoerd en sinds kort ook in Canadese staten.  Daar noemt men het resomeren ‘vlamloze crematie’.  Dit omdat men na het resomatieproces ook over een mineraal as beschikt.  Deze minerale as kan men ook in een urne bewaren of uitstrooien.

Hoe werkt het resomeren, volgens het artikel op scientias.nl:

Resomeren is eigenlijk niets anders dan een bekend, veelgebruikt scheikundig proces: alkalische hydrolyse. Het is feitelijk een versnelde versie van het natuurlijke afbraakproces. Hydrolyse is de splitsing van een chemische verbinding met behulp van een watermolecuul. Alkalisch betekent hier basisch. Alkalische hydrolyse is dus een splitsing van chemische verbindingen, of een oplossingsproces, met behulp van basische moleculen. Kaliumhydroxide is het meest gebruikte oplosmiddel voor resomatie. De sterk basische hydroxide-ionen zijn de moleculen die het werk doen. Het natuurlijke proces gaat zoveel sneller door het toepassen van een hoge temperatuur, van ongeveer 180 graden Celsius, en een verhoogde druk. Dit voorkomt koken. Het lichaam zal onder deze omstandigheden bijna volledig afbreken tot chemische componenten. Na ongeveer drie uur is het lichaam ontbonden. Wat er overblijft, is een vloeistof en ongeveer drie procent van het oorspronkelijke lichaam. Deze overblijfselen, voornamelijk botten, zijn heel makkelijk tot as fijn te malen.

Bij resomeren wordt het lichaam dus feitelijk opgelost. Maar is dat werkelijk zo luguber als het klinkt? Hier kunnen we lang over discussiëren. Tegenstanders van resomeren beweren dat resomeren hetzelfde is als het lichaam door het riool spoelen, iets wat de maffia ook deed met lichamen die ze nooit meer terug wilde vinden. Tevens stellen tegenstanders dat resomeren onacceptabel is en niet menswaardig. Daarnaast zullen veel godsdiensten resomeren niet toestaan. Bij moslims is crematie verboden, omdat ze geloven dat de doden zullen opstaan op de dag van het oordeel. Resomatie zal om dezelfde reden ook niet toegestaan zijn. Katholieken mochten zich tot 1963 niet laten cremeren. Pas na versoepeling van het katholieke standpunt was het toegestaan. Het katholieke standpunt zal opnieuw moeten versoepelen om resomatie toe te staan.

bron: scientias.nl