De groene evolutie in de uitvaartwereld

Is er vraag naar groene begrafenissen?

Is er vraag naar groene begrafenissen?  Dat is de vraag die men zich kan stellen.  Naar alle waarschijnlijkheid wel.  Begraafplaatsen in grote steden zoals Antwerpen en Sint-Niklaas hebben al een groen en waardig alternatief om aan te bieden aan families die groen gezind zijn.

Op de begraafplaats van het Schoonselhof te Antwerpen heeft men een bosbegraafplaats.  Doch is dit enkel een begraafplaats voor biologisch afbreekbare urnen.  Vandaag werden er al zo’n 50 biologisch afbreekbare urnen begraven op het Schoonselhof.  Dit is een mooi aantal.  Zeker wanneer het groene alternatief nog niet zo heel lang beschikbaar is.

Hoe is het gesteld in de rest van de wereld?

Naarmate de wereld meer bewust wordt van de veranderingen die nodig zijn om ons milieu te behouden, komt de vraag naar waardige groene alternatieven naar boven.  Dit is ook het geval binnen de begrafeniswereld.  Waar in andere Europese landen veel meer echte groene begraafplaatsen of begraafbossen beschikbaar zijn, hinkt België achterop.

De reden hiervoor is wellicht dat in ons land geen privé-begraafplaatsen mogen worden aangelegd.  Elke begraafplaats wordt voorzien van personeel door de stad of gemeente.  Wanneer de stad of gemeente een groen alternatief wil aanbieden, moet dit gebeuren op het stedelijk of gemeentelijk kerkhof.

In Engeland worden er steeds meer groene begraafplaatsen aangelegd.  In Amerika worden nog veel lichamen volgepompt met chemische stoffen om het lichaam langer te bewaren tot de dag van de begrafenis.  In vele warme gebieden van Amerika is dit een must maar de impact op het milieu wanneer deze lichamen begraven worden, is groot.

Daarom wil men waardevolle alternatieven aanbieden als het gaat om producten waarmee de overledenen worden “gebalsemd”.  Ook in Amerika worden er steeds meer groene begraafplaatsen voorzien.  Een begraafplaats in Amerika kan men amper vergelijken met deze in Europa. Grote parken, aangelegd met lange wegen, je kan er uren in rondlopen.  Ook daar zou men meer graven voorzien zonder grafkelder, waar men kan begraven op een natuurlijke biologische manier.

Men zou kunnen zeggen dat er traag maar zeker verandering in het bewustzijn van de consument komt wanneer men spreekt over het milieu.  Net daarom kan de uitvaartsector niet achter blijven.  Zo zal men in de toekomst nog meer innoveren.  De groene producten of alternatieven zullen bespreekbaar worden. Zorgen voor de aarde wordt belangrijk.