De groene evolutie in de uitvaartwereld

Hoe kan je groener omgaan met de dood?

Hoe kan je groener omgaan met de dood?  Begrafenissen zijn meestal het evenbeeld van hoe we gekozen hebben te leven. Wie bij leven opkwam voor het milieu zal in de dood ook willen opkomen voor de natuur.  Met deze afbeelding maakt men duidelijk hoe het anders kan.  Hoe men een klassieke begrafenis kan omzetten naar een ecologische uitvaart.

Traditionele begrafenissen en crematies hebben een negatieve impact op het milieu.  Ook al is dit enorm verminderd met vroeger, door de strenge milieunormen vooropgesteld in de Vlaamse wetgeving op lijkbezorgen en begraafplaatsen, zal dit nog steeds een impact blijven hebben. In warme landen wordt een overledene behandeld met chemische stoffen die de natuurlijke ontbinding tijdelijk tegen gaan.  Deze behandeling noemt thanatopraxie.  In België wordt deze behandeling niet altijd toegepast.  Wanneer men volledig terug wil keren tot de natuur, kan deze behandeling de natuurlijke ontbinding tijdelijk tegen gaan.

We geven een afbeelding mee, die duidelijk weergeeft hoe een klassieke begrafenis kan verschillen met een ecologische begrafenis.  Hierbij bedoelen we de klassieke teraardebestelling.

Klassieke begrafenis tegenover ecologische begrafenis