De groene evolutie in de uitvaartwereld

Bovengronds begraven, een groene optie?

Bovengrondse grafgallerij NederlandHet bovengronds begraven, in een grafgallerij, is in Vlaanderen toegelaten.  Slechts enkele gemeenten geven hun inwoners de mogelijkheid om bovengronds begraven te worden.  Toch zou het voor het milieu veel minder belastend zijn, dan een klassieke teraardebestelling.  Is het bovengronds begraven niet aantrekkelijk omdat crematie de bovenhand heeft?  Of weet de consument niet eens dat dit mogelijk is?

In elk geval komen moderne grafgallerijen niet meer in contact met het grondwater en wordt alles gefilterd.  Misschien kunnen we ons de vraag stellen waarom gemeenten of steden hierin niet investeren?  Het kostenplaatje?  Of is het onwetendheid?  Is er te weinig vraag naar?  In landen zoals Spanje en Italië is bovengronds begraven reeds jaren de standaard.  Omdat men simpelweg niet altijd kon of kan begraven in deze landen.  Bepaalde delen liggen op rotsachtig gebied wat de mogelijkheid tot begraven wegneemt.

Met bovengronds begraven in een grafgallerij warmt men de aarde niet op.  Men vervuilt ook geen aarde.  Gassen worden gefilterd en de stoffelijke resten verdwijnen sneller, omdat er een constante luchtvoorziening is.  Bovengronds begraven vormt dus geen vervuilende optie.  Misschien wel een van de minst vervuilende.  Gemeenten en steden kunnen dus ook voorzien in een grafgallerij die bovengronds wordt opgetrokken, zodat de burger kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden.