De groene evolutie in de uitvaartwereld

Wanneer het milieu telt

groene begrafenisMilieu en uitvaart

Het ecologische aspect van ons leven speelt meer en meer een belangrijke rol vandaag. De opwarming van de aarde en de vervuiling in verschillende takken van het bedrijfsleven én ons privéleven spelen hierin een belangrijke rol. Ook de uitvaartsector kan niet achter blijven op vlak van milieubewust omgaan met vele aspecten binnen het vak. Hoe groen kan men zijn wanneer iemand komt te overlijden? Hoe groen is de gemiddelde begrafenis in België of Vlaanderen vandaag? U vindt op Groenebegrafenis.be vele antwoorden op uw ecologische vragen als het gaat om de uitvaart in Vlaanderen.

Er zijn opties die het milieu minder belasten

Wanneer men denkt aan een uitvaart, denkt men al snel aan de klassieke manier van begraven of cremeren. Toch zijn er nog andere opties. Opties die ons in de mogelijkheid stellen om milieuvriendelijk om te gaan met de dood en alles wat erbij komt kijken. De dood overkomt iedereen. Het vormt een dagelijks gebeuren, al ziet men er op straat weinig of niets van. Toch gebeurt het elke dag. Omgaan met onze doden op een groene manier, getuigt van respect voor de overledene maar ook voor onze aarde. Deze website vertelt over de opties binnen de uitvaart op een groene milieuvriendelijke manier.